Qui som?

La Societat Catalana de Medicina de l'Esport és una entitat sense ànim de lucre, lligada a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, que cumpleix els seus fins primordialment a Catalunya i àmbits territorials de parla catalana, i que té com objectius:

  1. Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Medicina de l’esport, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol.licitin i que hi siguin admesos.
  2. Contribuir al millorament del nivell científic dels seus associats.
  3. Promoure el desenvolupament de la medicina en la branca de la Medicina de l'Esport.
  4. Assesorar els organismes públics i societats privades en matèria de la seva especialitat.
  5. Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  6. Col·laborar amb les universitats en el desenvolupament científic i tècnic.
  7. Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.